Category Details
Non-Veg

Butter Chicken Masala
S$ 14.60
NonVeg
Add to cart
Chicken Tikka Masala
S$ 14.60
NonVeg
Add to cart
Kadai Chicken Masala
S$ 13.80
NonVeg
Add to cart
Pepper Chicken Gravy
S$ 13.80
NonVeg
Add to cart
GARLIC CHICKEN GRAVY
S$ 13.80
Add to cart
Chicken Chettinad
S$ 14.00
Hot  NonVeg
Add to cart
GONGURA CHICKEN GRAVY
S$ 15.50
Add to cart
GONGURA MUTTON GRAVY
S$ 16.50
Add to cart
MURGH ANGARA
S$ 14.00
Add to cart
Punjabi Murgh Masala
S$ 14.00
NonVeg
Add to cart
Fish Tikka Masala
S$ 14.80
NonVeg
Add to cart
Meithi Fish Gravy
S$ 14.80
NonVeg
Add to cart
Butter Fish Masala
S$ 14.80
NonVeg
Add to cart
Nejelumbu Masala
S$ 15.20
NonVeg
Add to cart
Mutton Rogan Josh
S$ 15.20
NonVeg
Add to cart
Kadai Mutton
S$ 15.20
NonVeg
Add to cart
MUTTON SUKKA MASALA
S$ 15.20
Add to cart
PEPPER MUTTON GRAVY
S$ 15.20
Add to cart
MUTTON VINDALOO
S$ 15.20
Add to cart
MUTTON CURRY
S$ 15.20
Add to cart
BUTTER PRAWN MASALA
S$ 15.80
NonVeg
Add to cart
Prawn Masala
S$ 15.80
NonVeg
Add to cart
KADAI PRAWN
S$ 15.80
Add to cart